Španělsko

Španělsko zaujímá přední místo ve výrobě vína a přestože rozloha vinic kolísá kolem 1,2 milionů ha, což je přibližně o 300 000 ha více než ve Francii či Itálii, produkuje Španělsko asi o 20 milionů hektolitrů vína méně než tyto dvě vinařské velmoci. Největší pokrok ve výrobě vína učinili Španělé díky Francouzům, kteří byli nuceni po zničení svých vinohradů mšicí révovou (phyloxerou) nakupovat ve Španělsku své tradiční odrůdy Merlot a Cabernet Sauvignon a zde propadli krásám místní odrůdy Tempranillo a také díky lásce k ní pomohli vinařům zavézt nejnovější metody a přístroje pro výrobu vína.

Zásadní část španělské produkce vína pochází z Katalánska, Valencie a La Macha. Oproti tomu regiony jako La Rioja, Aragon, Levante a Andalusie mají výnosy malé, právě díky nesmírně teplému a suchému podnebí, které ovládá jih Španělska a díky němuž jsou vinaři nuceni výnosy z jednotlivých keřů redukovat na minimum. Dá se také říci, že zvláště na vína z posledně jmenovaných oblastí je spolehnutí a Rioja neustále získává mezinárodní uznání.

Námi vybraná řada vína Marques de Tomares z podoblasti Rioja Alta patří v Rioje k absolutní špičce.Půda je zde složena ze směsi vápence a železitého jílu a víno je pěstováno v nadmořské výšce 300 až 600 metrů nad mořem. Díky malé výnosnosti z hektaru mohou tamní vinaři věnovat svou pozornost individuálním keřům révy vinné o to více. Z hlediska výroby vína není Španělsko méně zajímavé než Francie, nebo Itálie a díky spojení tradice a pokroku zde vznikají vína skvělých kvalit.

Nahrávám...