Reklamace

Odpovědnost za vady:
Projeví-li se na dodaném zboží závady, jsme zavázáni pouze k jeho výměně. Reklamace nám musí být oznámena nejpozději do jednoho týdne od dodání zboží. Uznávají se jen prokazatelné senzorické závady vína, vždy pouze při navrácení většiny obsahu lahve. Neručíme za škody, které vzniknou po dodání nevhodným zacházením
a skladováním u zákazníka.

Nahrávám...